Visie op zorg

In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Daarom vraag ik aan mensen wat zij zélf het liefst willen veranderen. Ik spreek daarmee hun bron van veerkracht aan. 

Ik sluit me aan bij de visie van arts en onderzoeker Machteld Huber. Zij vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.

De 6 pijlers van Positieve Gezondheid zijn:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

De Dementie Coach gaat uit van wat wél kan. Door het gesprek aan te gaan met jou, komen de mogelijkheden en behoeften boven water. Door deze dialoog krijg je meer oog voor wat jij écht belangrijk vindt. De nadruk komt daarbij veel meer te liggen op je kracht in plaats van op de beperkingen. Ik zie de mens achter de hulpvraag.

Een dementievriendelijke maatschappij maken we met z’n allen!

Ik wil Nederlanders bewust maken van de impact van dementie. Het helpt als mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.

Daarnaast zet ik mijzelf in voor verbetering van de levenskwaliteit van mensen met dementie. Er valt nog veel te doen. Ik pleit voor betere zorg en professionelere begeleiding, van mensen met dementie én hun dierbaren. Zodat ze samen, in de eigen omgeving, zo lang mogelijk van het leven en van elkaar kunnen blijven genieten. Zodat de verhuizing naar een verpleeghuis zo soepel mogelijk verloopt. Zodat het wonen ín een verpleeghuis zo prettig mogelijk is.

Als coach werk ik vanuit mijn missie dat alle toppers in de zorg het verdienen om het beste uit zichzelf te halen. Om de kwaliteiten en talenten optimaal te benutten in dit bijzondere werkveld. Om met plezier en vertrouwen te werken!