Disfunctioneren in de zorg

Uit een onderzoek van Verenso blijkt dat disfunctioneren van zorgverleners in de intramurale ouderenzorg risico’s geeft voor de kwaliteit van zorg en voor de veiligheid van bewoners. Disfunctioneren wordt gedefinieerd als : ‘een (veelal) structurele situatie van tekortschietende beroepscompetenties of onverantwoorde zorgverlening waarin patiënten worden geschaad of het risico lopen te worden geschaad en waarbij de betreffende beroepsbeoefenaar niet (meer) in staat of bereid is zelf de problemen op te lossen.’

Disfunctioneren kan zich uiten in structurele gebrekkige zorg voor een bewoner, maar ook in bijvoorbeeld langdurige slechte samenwerking en communicatie met andere zorgverleners.

Ondersteuning en aansturing door de leidinggevende, een goede teamsfeer met een open cultuur en een goede onderlinge communicatie en het kunnen bespreken van incidenten zijn in de ogen van verzorgenden en verpleegkundigen de belangrijkste elementen om disfunctioneren van een naaste collega in de intramurale ouderenzorg te voorkómen. De Dementie Coach helpt hierbij. Om het mooie vak van de zorgprofessional te verbeteren en te ondersteunen, daar waar de vraag ligt.

 

bron: Veer de, A., Maurits, E., & Francke, A. (2015). Disfunctioneren van zorgverleners in de intramurale ouderenzorg. Tijdschrift voor ouderengeneeskunde, 2. Geraadpleegd van http://www.verensotijdschrift.nl/om2015/apr-2015/praktijk/disfunctioneren-van-zorgverleners-in-de-intramurale-ouderenzorg/#.W9wv4ZNKi71