Adempauze – voor mantelzorgers

Het is fijn om hulp van anderen te krijgen. Maar het is ook lastig om goed te vragen waar mijn man en ik behoefte aan hebben. Zo komt er een vrijwilliger die met mijn man gaat wandelen zodat ik ongestoord kan opruimen. Maar ik zou zelf juist graag gaan wandelen en dat iemand anders dan opruimt. Maar dát vragen, dat durf ik niet’ – een mantelzorger

Samenleven en zorg dragen voor iemand met dementie is zwaar. Het is fijn om op adem te kunnen komen. Letterlijk een adempauze te krijgen. De Dementie Coach streeft naar een samenleving waarin mensen samen met familie, vrienden en andere bekenden (= het sociale netwerk) de kans krijgen de regie over hun leven te houden of te (her)krijgen. Door duidelijke afspraken en uitleg over dementie en hoe hiermee om te gaan, en afspraken te maken over wie er wanneer komt om de mantelzorger ‘adempauze’ te geven.

We zijn socialer dan ooit. Op social media delen we van alles met elkaar. Maar als er echt iets aan de hand is, houden we dat liever voor onszelf. Omdat we niemand tot last willen zijn, denken dat we het zelf kunnen oplossen of omdat we ons schamen.

Het werkt dan om je zorgen te delen met mensen die dichtbij staan, samen een plan te maken en te kijken welke hulp van anderen bij jullie situatie en wensen past. Zo houd je zeggenschap en regie over de aanpak. Dat begint bij eerlijk zeggen hoe het echt met je gaat.

Samenredzaamheid noemen we dat.

Het is lastig om anderen om hulp te vragen. Zelfs hulp vragen aan je kinderen kan moeilijk zijn. De Dementie Coach neemt dit van je over door hierin te bemiddelen en praktische hulp te organiseren.